Πρόσκληση Χορήγησης Υποτροφιών σε μαθητές  Π.Ε. και Δ.Ε.

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών θα χορηγήσει κατά τα Παν/κα έτη 2016- 2017, 2017-2018 και 2018-19, δεκάεξι (16) υποτροφίες ανά έτος σε άπορους σπουδαστές Δημοτικής, Μέσης, Επαγγελματικής και Ανώτατης Εκπαίδευσης, καταγόμενους εκ πατρικής ή μητρικής γραμμής, από το Συρράκο Ιωαννίνων, από τα έσοδα της Κληρονομίας Σπυρίδωνος Μπαλτατζή.

 

Αναλυτικότερα οι υποτροφίες θα χορηγηθούν:

α) Έξι (6) σε μαθητές Δημοτικής Εκπαίδευσης, μηνιαίο ποσό υποτροφίας πενήντα Ευρώ (50,00) ανά έτος

β) Έξι (6) σε μαθητές Μέσης Εκπαίδευσης, μηνιαίο ποσό υποτροφίας ενενήντα Ευρώ ( 90,00) ανά έτος

γ ) Δύο (2) σε σπουδαστές Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, μηνιαίο ποσό υποτροφίας διακόσια Ευρώ (200,00) ανά έτος και

δ) Δύο (2) σε φοιτητές ΑΕΙ (Πανεπιστημιακού τομέα), μηνιαίο ποσό υποτροφίας διακόσια Ευρώ (200,00) ανά έτος.

Κατεβάστε το αρχείο της Πρόσκλησης
Κατεβάστε το αρχείο των Μεταπτυχιακών
Κατεβάστε το αρχείο των Προπτυχιακών
Κατεβάστε το αρχείο 2016-2017
Κατεβάστε το αρχείο 2017-2018
Κατεβάστε το αρχείο 2018-2019
Κατεβάστε το αρχείο 2018-2019 Α
Κατεβάστε το αρχείο 2019-2020
Κατεβάστε το αρχείο 2020-2021

Πληροφοριες